Mury pełne - Budosprzęt
15558
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15558,page-child,parent-pageid-15556,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16,qode-theme-starflix,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych

1.Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i
na określoną głębokość. W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć
zaprawę na całej grubości spoiny.
2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.
3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15
mm.
4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.
5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając
ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny
zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach
obiektu.
6. Wyrównać powierzchnię spoiny.
7. Zwilżać spoinę co pewien czas.
8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.

UWAGI

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 

a. Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku (plus grubość
tynku)
b. HeliBar co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.
c. Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły).
d. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża
budynku (rys. A) HeliBar powinien być prowadzony min 100mm
wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.
e. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od
otworu (rys. B) HeliBar powinien być zagięty i zamocowany w
ościeżu.

Naprawa pęknięć – zszywanie krzyżowe murów pełnych

1. Wywiercić otwory o średnicach 13 – 14 mm pod wymaganym kątem
na określoną głębokość.
2. Wyczyścić odkurzaczem otwory i dokładnie zmoczyć wodą –
kontynuować do momentu gdy woda wypływająca z otworu będzie
czysta.
3. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pojemnik pistoletu.
4. Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i
pompować zaprawę do momentu jej wypełnienia.
5. Odpowiedniej długości CemTie wkręcić w końcówkę pistoletu.
6. Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować
zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie pręta wraz z zaprawą.
7. Wypełnić końcówki otworów pozostawiając gotowymi do
wykończenia.

UWAGI

Metoda ta jest zazwyczaj używana do naprawy pęknięć w murach
pełnych otynkowanych gdzie trudno jest ukryć naprawę (np. tynk z
obrzutką kamienną)
Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 

a. pręty CemTie instaluje się prostopadle do powierzchni pęknięcia (np.
poziomo w przypadku pęknięć pionowych i pionowo w przypadku
pęknięć poziomych),
b. pręt CemTie powinien zaczynać się minimalnie w odległości 225 mm
od pęknięcia,
c. kąt wiercenia powinien być tak dobrany aby pręt przechodził przez
pęknięcie w środkowej części muru,
d. pręty powinny być instalowane naprzemiennie po obydwu stronach
pęknięcia w odstępach 225 mm mierzonych wzdłuż pęknięcia.

Naprawa uszkodzonych nadproży w murach z cegły pełnej

1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i
długość w określonych odstępach pionowych. Usunąć zaprawę na
całej grubości.
2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.
3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm (w
przybliżeniu) w głąb szczeliny.
1. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.
2. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na
poprzednią.
3. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.
4. Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką w
głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
5. Zwilżać okresowo.
6. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.

UWAGI

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 

a. głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm (plus grubość
tynku)
b. pręty HeliBar powinny wystawać poza otwór na minimum 500 mm
po każdej stronie,
c. jeśli odcinki pręta mają być połączone w jeden długi stosować
łączenie na zakładkę 500 mm.
d. maksymalny rozstaw poziomów 900 mm (12 warstw cegieł)