Mocowanie kocwki belki w murze za pomoc kotew bowtie

Budynki o szkielecie drewnianym


 1. Ustali i zaznaczy pooenie miejsc zamocowania belek na zewntrznej cianie.

 2. Wywierci otwr pilotaowy (zazwyczaj rednicy 12 mm) przez mur w linii rodka belki.

 3. Upewni si, e otwr pokrywa si z belk.

 4. Wyczyci otwr z gruzu i pyu.

 5. Za pomoc wiertarki ze specjaln kocwk wkrci kotw BowTie w belk na potrzebn gboko.

 6. Zaoy uszczelk na kotw i wepchn j do koca otworu w murze.

 7. Wstrzykn ywic PolyPlus do otworu aby wypeni go cakowicie.

 8. Pozostawi a ywica zastygnie (zazwyczaj 15 – 20 minut).

 9. Wykoczy kocwk otworu.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. minimalna gboko zamocowania kotwy w belce wynosi 50 mm,

 2. kotwy zakada we wszystkich belkach w strefie gdzie mur stwarza wtpliwoci (tzn. odstpy pomidzy kolejnymi kotwami odpowiadaj rozstawowi belek).

Stabilizacja wyboczonych cian penych przy uyciu kotew BowTie mocowanych do kocw belek stropowych


 1. Ustali i zaznaczy pooenie miejsc zamocowania belek w murze na zewntrznej cianie.

 2. Wywierci otwr pilotowy (zazwyczaj rednicy 12 mm) przez mur w linii rodka belki.

 3. Upewni si, e otwr pokrywa si z belk.

 4. Wyczyci otwr z gruzu i pyu.

 5. Za pomoc wiertarki ze specjaln kocwk wkrci kotw BowTie w belk na potrzebn gboko.

 6. Zaoy uszczelk na kotw i wepchn j do koca otworu w murze.

 7. Wstrzykn zapraw HeliBond lub ywic PolyPlus do otworu aby wypeni go cakowicie.

 8. Pozostawi a zaprawa lub ywica zastygnie (zazwyczaj 15 – 20 minut).

 9. Wykoczy kocwk otworu.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. minimalna gboko zamocowania kotwy w belce wynosi 75 mm,

 2. kotwy zakada we wszystkich belkach w strefie gdzie mur uleg odksztaceniu (tzn. odstpy pomidzy kolejnymi kotwami odpowiadaj rozstawowi belek).

Stabilizacja wyboczonych cian penych przy uyciu kotew BowTie mocowanych do bokw belek stropowych


 1. Ustali pooenie belek i zaznaczy na zewntrznej cianie.

 2. Wywierci otwr pilotaowy (zazwyczaj rednicy 12 mm) przez mur w linii rodka belki.

 3. Upewni si, e otwr pokrywa si z belk i kontynuowa wiercenie przez pierwsz belk.

 4. Wyczyci otwr z gruzu i pyu.

 5. Za pomoc wiertarki ze specjaln kocwk wkrci kotw BowTie w drug belk na minimaln gboko 50 mm.

 6. Zaoy uszczelk na kotw i wepchn j do koca otworu w murze.

 7. Wstrzykn ywic PolyPlus lub zapraw HeliBond do otworu aby wypeni go cakowicie.

 8. Pozostawi a ywica zastygnie (zazwyczaj 15 – 20 minut).

 9. Wykoczy kocwk otworu.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. minimalna gboko zamocowania kotwy w belce wynosi 50 mm,

 2. maksymalne poziome odstpy pomidzy kolejnymi kotwami wynosz 600 mm.

Wzmacnianie wyboczonych cian przy klatkach schodowych 1. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach dla dwch prtw HeliBar.

 2. Zainstalowa kotwy BowTie w belkach stropowych po obu stronach klatki schodowej. Kotwy powinny by dusze od zazwyczaj stosowanych o ok. 100 mm oraz zainstalowane poprzez szczeliny wycite dla prtw HeliBar.

 3. Zainstalowa dwa prty HeliBar w szczelinie.

 4. Zagi wystajcy koniec kotwy BowTie do szczeliny i przyklei zapraw.

 5. Zainstalowa pozostae kotwy w zalenoci od potrzeb.

UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. belki konstruowa wedug standardu HB-09,

 2. kotwy instalowa wedug standardu BT-01 lub BT-02 w zalenoci od sytuacji,

 3. belka powinna by poczona z minimum dwiema belkami stropowymi po obu stronach klatki schodowej.