Mocowanie końcówki belki w murze za pomocą kotew bowtie

Budynki o szkielecie drewnianym


 1. Ustalić i zaznaczyć położenie miejsc zamocowania belek na zewnętrznej ścianie.

 2. Wywiercić otwór pilotażowy (zazwyczaj średnicy 12 mm) przez mur w linii środka belki.

 3. Upewnić się, że otwór pokrywa się z belką.

 4. Wyczyścić otwór z gruzu i pyłu.

 5. Za pomocą wiertarki ze specjalną końcówką wkręcić kotwę BowTie w belkę na potrzebną głębokość.

 6. Założyć uszczelkę na kotwę i wepchnąć ją do końca otworu w murze.

 7. Wstrzyknąć żywicę PolyPlus do otworu aby wypełnić go całkowicie.

 8. Pozostawić aż żywica zastygnie (zazwyczaj 15 – 20 minut).

 9. Wykończyć końcówkę otworu.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. minimalna głębokość zamocowania kotwy w belce wynosi 50 mm,

 2. kotwy zakładać we wszystkich belkach w strefie gdzie mur stwarza wątpliwości (tzn. odstępy pomiędzy kolejnymi kotwami odpowiadają rozstawowi belek).

Stabilizacja wyboczonych ścian pełnych przy użyciu kotew BowTie mocowanych do końców belek stropowych


 1. Ustalić i zaznaczyć położenie miejsc zamocowania belek w murze na zewnętrznej ścianie.

 2. Wywiercić otwór pilotowy (zazwyczaj średnicy 12 mm) przez mur w linii środka belki.

 3. Upewnić się, że otwór pokrywa się z belką.

 4. Wyczyścić otwór z gruzu i pyłu.

 5. Za pomocą wiertarki ze specjalną końcówką wkręcić kotwę BowTie w belkę na potrzebną głębokość.

 6. Założyć uszczelkę na kotwę i wepchnąć ją do końca otworu w murze.

 7. Wstrzyknąć zaprawę HeliBond lub żywicę PolyPlus do otworu aby wypełnić go całkowicie.

 8. Pozostawić aż zaprawa lub żywica zastygnie (zazwyczaj 15 – 20 minut).

 9. Wykończyć końcówkę otworu.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. minimalna głębokość zamocowania kotwy w belce wynosi 75 mm,

 2. kotwy zakładać we wszystkich belkach w strefie gdzie mur uległ odkształceniu (tzn. odstępy pomiędzy kolejnymi kotwami odpowiadają rozstawowi belek).

Stabilizacja wyboczonych ścian pełnych przy użyciu kotew BowTie mocowanych do boków belek stropowych


 1. Ustalić położenie belek i zaznaczyć na zewnętrznej ścianie.

 2. Wywiercić otwór pilotażowy (zazwyczaj średnicy 12 mm) przez mur w linii środka belki.

 3. Upewnić się, że otwór pokrywa się z belką i kontynuować wiercenie przez pierwszą belkę.

 4. Wyczyścić otwór z gruzu i pyłu.

 5. Za pomocą wiertarki ze specjalną końcówką wkręcić kotwę BowTie w drugą belkę na minimalną głębokość 50 mm.

 6. Założyć uszczelkę na kotwę i wepchnąć ją do końca otworu w murze.

 7. Wstrzyknąć żywicę PolyPlus lub zaprawę HeliBond do otworu aby wypełnić go całkowicie.

 8. Pozostawić aż żywica zastygnie (zazwyczaj 15 – 20 minut).

 9. Wykończyć końcówkę otworu.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. minimalna głębokość zamocowania kotwy w belce wynosi 50 mm,

 2. maksymalne poziome odstępy pomiędzy kolejnymi kotwami wynoszą 600 mm.

Wzmacnianie wyboczonych ścian przy klatkach schodowych 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach dla dwóch prętów HeliBar.

 2. Zainstalować kotwy BowTie w belkach stropowych po obu stronach klatki schodowej. Kotwy powinny być dłuższe od zazwyczaj stosowanych o ok. 100 mm oraz zainstalowane poprzez szczeliny wycięte dla prętów HeliBar.

 3. Zainstalować dwa pręty HeliBar w szczelinie.

 4. Zagiąć wystający koniec kotwy BowTie do szczeliny i przykleić zaprawą.

 5. Zainstalować pozostałe kotwy w zależności od potrzeb.

UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. belki konstruować według standardu HB-09,

 2. kotwy instalować według standardu BT-01 lub BT-02 w zależności od sytuacji,

 3. belka powinna być połączona z minimum dwiema belkami stropowymi po obu stronach klatki schodowej.