Naprawa sklepień łukowych z cegły

kotwienie łukowe


 1. Zaznaczyć linie, w odpowiednich odstępach od spodu łuku, na których zostaną zainstalowane kotwy.

 2. Wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (13 – 14 mm w zależności od materiału) na wymaganą głębokość i w wymaganych odstępach usytuowane na zaznaczonych wcześniej liniach. Otwory powinny być odchylone od poziomu o kąt około 600 w prawo lub lewo od zaznaczonej linii. Kolejne otwory odchylone naprzemiennie.

 3. Wyczyścić otwory i dokładnie spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 4. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę, wkręcić w nią odpowiedniej długości kotwę CemTie.

 5. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą. Utrzymywać ciśnienie zaprawy aby wypełniła wszystkie szczeliny.

 6. Jeśli łuk jest w złym stanie kotwy powinny być instalowane partiami. Po każdej partii kotwy pozostawić na 24 godziny aby zaprawa w zainstalowanych kotwach związała.

 7. Po 24 godzinach kontynuować zakładanie następnej partii.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. odstępy pomiędzy kolejnymi liniami kotew wynoszą 450 mm,

 2. odstępy pomiędzy kolejnymi kotwami CemTie na jednej linii wynoszą 450 mm,

 3. jeśli łuk jest w złym stanie i/lub występują luźne cegły kotwy instalować partiami. W przypadku tym powinno zostać rozważone użycie dodatkowych kotew celem stabilizacji cegieł przed zakładaniem pierwszej partii kotew właściwych. W zależności od stanu łuku można użyć w tym celu kotwy DryFix.

Naprawa sklepień łukowych z cegły

Belki łukowe


 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny dla prętów HeliBar od spodu łuku na określoną głębokość w wymaganych odstępach.

 2. Wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (13 – 14 mm w zależności od materiału) na wymaganą głębokość i w wymaganych odstępach usytuowane w szczelinach wyciętych dla prętów HeliBar. Otwory powinny być odchylone od poziomu o kąt około 600 od szczeliny w prawo lub lewo. Kolejne otwory odchylone naprzemiennie.

 3. Wyczyścić otwory i dokładnie spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 4. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę, wkręcić w nią odpowiedniej długości kotwę CemTie.

 5. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą. Utrzymywać ciśnienie zaprawy aby wypełniła wszystkie szczeliny. Końcówkę kotwy pozostawić wystającą w szczelinie wyciętej dla prętów HeliBar.

 6. Oczyścić wystającą końcówkę kotwy z zaprawy i pozostawić na 24 godziny aby zaprawa stwardniała.

 7. Po 24 godzinach wyczyścić szczeliny wycięte dla prętów HeliBar i dokładnie spłukać wodą.

 8. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny. Wepchnąć pierwszy pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 9. Wstrzyknąć kolejną warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu). Wepchnąć kolejny pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 10. Kontynuować zakładanie prętów (jak w punkcie 9 powyżej) do uzyskania wymaganej ilości prętów.

 11. Zagiąć końcówki kotew CemTie do szczeliny równoległe do zainstalowanych prętów HeliBar, nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie prętów i kotew.

UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny powinna wynosić od 65 do 75 mm,

 2. instalować po 4 pręty HeliBar w szczelinie,

 3. odstępy pomiędzy kolejnymi szczelinami wynoszą 450 mm,

 4. odstępy pomiędzy kolejnymi kotwami CemTie w jednej szczelinie wynoszą 450 mm,

 5. jeśli pręty mają być przedłużany w jeden odcinek stosować łączenie na zakładkę 500 mm połączenia na kolejnych prętach przesuwać względem siebie.

Naprawa sklepień łukowych z cegły

mocowanie łukowej belki wzmacniającej


Belkę łukową konstruować jak pokazano w standardzie HB-15. W celu uzyskania lepszego rozłożenia naprężeń w słupie końcówki prętów HeliBar powinny być rozdzielone w miejscu zamocowania w słupie.


 1. Wyciąć szczelinę dla prętów HeliBar w dół od miejscu przejścia łuku w słup. Wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (13 – 14 mm w zależności od materiału) na wymaganą głębokość w linii prętów 1 (górny pręt) i 4 (dolny pręt), otwory powinny być skierowane lekko w górę i dół aby kąt zawarty między nimi wynosił około 300.

 2. Wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (13 – 14 mm w zależności od materiału) na wymaganą głębokość dla prętów 2 i 3 (pręty środkowe), otwory powinny być odchylone od linii wzmocnienia o około 300 w prawo dla jednego pręta i lewo dla drugiego (aby kąt zawarty między nimi wynosił około 600).

 3. Wyczyścić otwory i dokładnie spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Utrzymywać ciśnienie zaprawy aby wypełniła wszystkie szczeliny. Wygiąć pręty HeliBar do odpowiedniego kształtu i włożyć końce na pełną głębokość do otworów wypełnionych zaprawą. Kontynuować mocowanie prętów według HB-15.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość otworów wynosi 450 mm,

Naprawa sklepień łukowych z cegły

Naprawa pęknięć 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny o szerokości 10 mm dla prętów w spoinach od spodu łuku.

 2. Wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (13 – 14 mm w zależności od materiału) na wymaganą głębokość na końcach szczelin.

 3. Wyczyścić otwory i dokładnie spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę, włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Utrzymywać ciśnienie zaprawy aby wypełniła wszystkie szczeliny.

 4. Zmienić końcówkę pistoletu i wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny. Wygiąć pręt do odpowiedniego kształtu i wepchnąć końcówkę pręta HeliBar w otwór wypełniony zaprawą na pełną głębokość, resztę pręta ułożyć w szczelinie

 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

  UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny powinna wynosić około 45 mm,

 2. odstępy pomiędzy kolejnymi wzmocnieniami wynoszą 450 mm,

 3. pręty powinny być zamocowane na odcinkach 500 mm po każdej ze stron pęknięcia. Jeśli nie jest to możliwe końcówki prętów zagiąć i zamocować w otworach w murze.

Naprawa sklepień łukowych z cegły

kotwienie luźnych cegieł


 1. Zlokalizować i zaznaczyć luźne cegły które należy przymocować.

 2. Wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (13 – 14 mm w zależności od materiału) na wymaganą głębokość w środku każdej zaznaczonej cegły.

 3. Wyczyścić otwory i dokładnie spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 4. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę, wkręcić w nią odpowiedniej długości kotwę CemTie.

 5. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą. Utrzymywać ciśnienie zaprawy aby wypełniła wszystkie szczeliny.

 6. Pozostawić na 24 godziny aby zaprawa związała.

 7. Zaspoinować przytwierdzone cegły używając zaprawy HeliBond i pistoletu z odpowiednią końcówką.

 8. Jeśli występuje duża ilość luźnych cegieł powinny zostać one podparte na czas instalacji kotew.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. długość na której kotwy powinny być zamocowane w zdrowym murze wynosi minimum 70 mm.

Naprawa sklepień łukowych z cegły

kotwienie poprzeczne


 1. Zaznaczyć położenie kotew na licu łuku.

 2. Wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (13 – 14 mm w zależności od materiału) na wymaganą głębokość w zaznaczonych miejscach.

 3. Wyczyścić otwory i dokładnie spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 4. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę, wkręcić w nią odpowiedniej długości kotwę CemTie.

 5. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą. Utrzymywać ciśnienie zaprawy aby wypełniła wszystkie szczeliny.

 6. Jeśli występuje duża ilość luźnych cegieł należy kotwy instalować partiami. Po każdej partii przerwać instalację na 24 godziny aby zaprawa związała.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. stosować odstępy pionowe i poziome 450 mm,

 2. kotwy powinny być zamocowane poza jakimkolwiek pęknięciem na odcinku minimum 200 mm,

 3. kotwy o długości 1 metra powinny zapewniać właściwy efekt w większości przypadków.