Naprawa zniszczonych nadproży w murach warstwowych


 1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Usunąć zaprawę na całej grubości.

 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 5. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią.

 6. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 7. Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 8. Zwilżać okresowo.

 9. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. Głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm (plus grubość tynku)

 2. Pręty HeliBar powinny wystawać poza otwór na minimum 500 mm po każdej stronie,

 3. Jeśli odcinki pręta mają być połączone w jeden długi stosować łączenie na zakładkę 500 mm.

 4. Maksymalny rozstaw poziomów 900 mm (12 warstw cegieł)


Naprawa zniszczonych nadproży prostych

 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.

 2. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb górnej szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 3. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 4. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 5. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywierć otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (w zależności od materiału ściany może być 13 – 14 mm) pod wymaganym kątem na odpowiednią głębokość. Kąt powinien być tak dobrany aby otwory przechodziły za dolnymi prętami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast głębokość tak aby pręt wchodził przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

 6. Oczyścić otwory i spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 7. Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i pompować zaprawę do momentu jej wypełnienia. Odpowiedniej długości CemTie wkręcić w końcówkę pistoletu.

 8. Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie pręta wraz z zaprawą. Wypełnić końcówki otworów pozostawiając gotowymi do wykończenia.

 9. Zainstalować dolne pręty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 10. Zwilżać okresowo.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 3. dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m).


Naprawa zniszczonych nadproży wzmocnionych płaskownikami


 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.

 2. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb górnej szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 3. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 4. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 5. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywierć otwory pilotażowe o średnicy 6 mm pod wymaganym kątem na odpowiednią głębokość. Kąt powinien być tak dobrany aby otwory przechodziły za dolnymi prętami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast głębokość tak aby pręt wchodził przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

 6. Zainstalować dolne pręty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 7. Zwilżać okresowo.

 8. Kiedy zaprawa wyschnie (zazwyczaj 7 dni) płaskownik może zostać usunięty. Może to zostać osiągnięte poprzez wycięcie spoiny z płaskownikiem lub rozebranie dolnej warstwy cegieł i ręczne usunięcie płaskownika. Jeśli warstwa cegieł została zdjęta cegły powinny zostać wbudowane w poprzednim porządku aby wywiercone uprzednio otwory pasowały.

 9. Zainstalować kotwy DryFix w uprzednio wywierconych otworach aby utrzymywały dolną warstwę cegieł.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. pręty HeliBar powinny wystawać po 500 mm poza usuwany płaskownik z każdej strony,

 3. jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 4. dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m).


Naprawa zniszczonych nadproży wzmocnionych klamrami


 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.

 2. Zaznaczyć miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproża. Wywiercić otwory o średnicy 6 mm pod odpowiednim kątem o odpowiedniej głębokości. Zainstalowane kotwy powinny przechodzić za dolnymi prętami HeliBar i wchodzić na głębokość min. 50 mm w mur nad nimi.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb górnej szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 4. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 6. Zamocować kotwy DryFix w wywierconych wcześniej otworach aby wzmocnić dwie dolne warstwy cegły.

 7. Zainstalować dolne pręty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 8. Zwilżać okresowo.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. pręty HeliBar powinny wystawać po 500 mm poza usuwany płaskownik z każdej strony,

 3. jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 4. dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m).


Naprawa zniszczonych nadproży wzmocnionych klamrami


 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.

 2. Zaznaczyć miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproża. Wywiercić otwory o średnicy 6 mm pod odpowiednim kątem o odpowiedniej głębokości.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb górnej szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 4. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 6. Zamocować kotwy DryFix w wywierconych wcześniej otworach aby przytwierdzić dolną warstwę cegieł do wewnętrznej warstwy.

 7. Zainstalować dolne pręty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 8. Zwilżać okresowo.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. pręty HeliBar powinny wystawać po 500 mm poza usuwany płaskownik z każdej strony,

 3. jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 4. dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m).


Naprawa uszkodzonych nadproży w murach z cegły pełnej


 1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Usunąć zaprawę na całej grubości.

 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 5. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią.

 6. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 7. Wprowadzić kolejną warstwę zaprawy i dopchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 8. Zwilżać okresowo.

 9. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny powinna wynosić od 45 do 55 mm (plus grubość tynku)

 2. pręty HeliBar powinny wystawać poza otwór na minimum 500 mm po każdej stronie,

 3. jeśli odcinki pręta mają być połączone w jeden długi stosować łączenie na zakładkę 500 mm.

 4. maksymalny rozstaw poziomów 900 mm (12 warstw cegieł)


Naprawa zniszczonych nadproży łukowych


 1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.

 2. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb górnej szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 3. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 15 mm grubości) na poprzednią. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 4. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 5. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywierć otwory pilotażowe o średnicy 14 mm (w zależności od materiału ściany może być 16 mm) pod wymaganym kątem na odpowiednią głębokość. Kąt powinien być tak dobrany aby otwory przechodziły za dolnymi prętami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast głębokość tak aby pręt wchodził przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

 6. Oczyścić otwory i spłukać wodą. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 7. Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i pompować zaprawę do momentu jej wypełnienia. Odpowiedniej długości CemTie wkręcić w końcówkę pistoletu.

 8. Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie pręta wraz z zaprawą. Wypełnić końcówki otworów pozostawiając gotowymi do wykończenia.

 9. Zainstalować dolne pręty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 10. Zwilżać okresowo.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubość tynku)

 2. jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 3. dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m).