Zabezpieczanie balustad z muru warstwowego

 1. Ustali i zaznaczy pooenie otworw na szczycie ciany. Wywierci otwr pilotaowy o rednicy 12 mm (13-14 mm zalenie od materiau) w cianie na wymagan gboko. Wyczyci otwr i dokadnie wypuka wod.

 2. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Wyczyci szczeliny i spuka wod.

 3. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk. Wkrci odpowiedniej dugoci kotw CemTie w kocwk pistoletu. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw CemTie.

 4. Za pomoc pistoletu z pask kocwk wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb szczeliny. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta. Zwila okresowo.

 5. Wykoczy kocwki otworw i spoiny.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. kotwy CemTie instalowa w odstpach poziomych 900 mm w rodkowej czci przekroju ciany, kotwy powinny by zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm w zdrowej czci ciany,

 2. gboko szczelin dla prtw HeliBar wynosi od 25 do 35 mm, prty ukada w odstpach pionowych 450 mm (6 warstw cegie), jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 3. balustrada powinna zosta poczona z przylegajc cian za pomoc kotew,

 4. jeli moliwe jest rozwarstwianie si warstw muru poczy je za pomoc odpowiednich kotew.

Zabezpieczanie balustad murowanych 1. Ustali i zaznaczy pooenie otworw na szczycie ciany.

 2. Wywierci otwr pilotaowy o rednicy 12 mm (13-14 mm zalenie od materiau) w cianie na wymagan gboko.

 3. Wyczyci otwr i dokadnie wypuka wod.

 4. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 5. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk.

 6. Wkrci odpowiedniej dugoci kotw CemTie w kocwk pistoletu.

 7. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw CemTie.

 8. Wykoczy kocwk otworu.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. kotwy CemTie instalowa w odstpach poziomych 600 mm,

 2. kotwy powinny by zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm w zdrowej czci ciany,

 3. kotwy powinny by zainstalowane w rodkowej czci przekroju ciany,

 4. balustrada powinna zosta poczona z przylegajc cian za pomoc kotew.

Zabezpieczanie balustad murowanych pokrgych 1. Ustali i zaznaczy pooenie otworw na szczycie ciany. Wywierci otwr pilotaowy o rednicy 12 mm (13-14 mm zalenie od materiau) w cianie na wymagan gboko. Wyczyci otwr i dokadnie wypuka wod.

 2. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Wyczyci szczeliny i spuka wod.

 3. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk. Wkrci odpowiedniej dugoci kotw CemTie w kocwk pistoletu. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw CemTie.

 4. Za pomoc pistoletu z pask kocwk wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb szczeliny. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta. Zwila okresowo.

 5. Wykoczy kocwki otworw i spoiny.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. kotwy CemTie instalowa w odstpach poziomych 600 mm, kotwy powinny by zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm w zdrowej czci ciany, kotwy powinny by zainstalowane w rodkowej czci przekroju ciany,

 2. gboko szczelin dla prtw HeliBar wynosi od 25 do 35 mm, prty ukada w odstpach pionowych 450 mm (6 warstw cegie), jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 3. balustrada powinna zosta poczona z przylegajc cian za pomoc kotew.