Zabezpieczanie balustad z muru warstwowego

 1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na szczycie ściany. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w ścianie na wymaganą głębokość. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.

 2. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.

 3. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.

 4. Za pomocą pistoletu z płaską końcówką wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. Zwilżać okresowo.

 5. Wykończyć końcówki otworów i spoiny.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. kotwy CemTie instalować w odstępach poziomych 900 mm w środkowej części przekroju ściany, kotwy powinny być zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm w zdrowej części ściany,

 2. głębokość szczelin dla prętów HeliBar wynosi od 25 do 35 mm, pręty układać w odstępach pionowych 450 mm (6 warstw cegieł), jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 3. balustrada powinna zostać połączona z przylegającą ścianą za pomocą kotew,

 4. jeśli możliwe jest rozwarstwianie się warstw muru połączyć je za pomocą odpowiednich kotew.

Zabezpieczanie balustad murowanych 1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na szczycie ściany.

 2. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w ścianie na wymaganą głębokość.

 3. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.

 4. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 5. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę.

 6. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu.

 7. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.

 8. Wykończyć końcówkę otworu.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. kotwy CemTie instalować w odstępach poziomych 600 mm,

 2. kotwy powinny być zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm w zdrowej części ściany,

 3. kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części przekroju ściany,

 4. balustrada powinna zostać połączona z przylegającą ścianą za pomocą kotew.

Zabezpieczanie balustad murowanych półokrągłych 1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na szczycie ściany. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w ścianie na wymaganą głębokość. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.

 2. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.

 3. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.

 4. Za pomocą pistoletu z płaską końcówką wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. Zwilżać okresowo.

 5. Wykończyć końcówki otworów i spoiny.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. kotwy CemTie instalować w odstępach poziomych 600 mm, kotwy powinny być zamocowane na odcinku przynajmniej 225 mm w zdrowej części ściany, kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części przekroju ściany,

 2. głębokość szczelin dla prętów HeliBar wynosi od 25 do 35 mm, pręty układać w odstępach pionowych 450 mm (6 warstw cegieł), jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 3. balustrada powinna zostać połączona z przylegającą ścianą za pomocą kotew.