Konstruowanie belek w murach warstwowych


 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych.

 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 10 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 5. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią.

 6. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 7. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 8. Zwilżać okresowo.

 9. Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia.

 10. Połączyć warstwy ściany za pomocą odpowiednich kotew Helifix.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 3. dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m).

Konstruowanie belek w murach pełnych


 1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych.

 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 5. Nałożyć drugą warstwę zaprawy HeliBond (około 10 mm grubości) na poprzednią.

 6. Wepchnąć drugi pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie.

 7. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 8. Zwilżać okresowo.

 9. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubość tynku)

 2. jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm,

 3. dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m).