Konstruowanie belek w murach warstwowych


 1. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych.

 2. Wyczyci szczeliny i spuka wod.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb szczeliny.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 5. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 10 mm gruboci) na poprzedni.

 6. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 7. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 8. Zwila okresowo.

 9. Wypeni ewentualne nierwnoci pozostawiajc gotowym do wykoczenia.

 10. Poczy warstwy ciany za pomoc odpowiednich kotew Helifix.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 3. dolne i grne wzmocnienia powinny by usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odlego odpowiada 12 warstwom cegie (okoo 0,9 m).

Konstruowanie belek w murach penych


 1. Wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych.

 2. Wyczyci szczeliny i spuka wod.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 15 mm (w przyblieniu) w gb szczeliny.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 5. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 10 mm gruboci) na poprzedni.

 6. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 7. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 8. Zwila okresowo.

 9. Uzupeni wypenienie spoiny niekurczliw zapraw.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi od 55 do 70 mm, (plus grubo tynku)

 2. jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 3. dolne i grne wzmocnienia powinny by usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odlego odpowiada 12 warstwom cegie (okoo 0,9 m).