kotwykorekcyjne
Kotewki ścienne łączące warstwy murów szczelinowych są ważnym elementem zapewniającym stabilność zewnętrznej warstwy ścian poddanych oddziaływaniu wiatru. Stan i liczba kotew w ścianie jest bardzo istotna i w przypadku korozji lub uszkodzenia pierwotnie użytych elementów albo też pominięcia ich w czasie budowy niezbędne będzie użycie kotew korekcyjnych. Elementy te mogą również znaleźć zastosowanie w murach pełnych, które uległy rozwarstwieniu np. na skutek pęknięcia cegieł w warstwach główkowych czy osłabienia zaprawy. Kotwy korekcyjne firmy HELIFIX produkowane są ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i cechują się dużą sprężystością ułatwiającą przejmowanie naturalnych ruchów budynku. Elementy te są bardzo łatwe w montażu i dokonania odpowiednich pomiarów (testów) w remontowanym budynku. Poniższe informacje i tabele są jedynie propozycją i zawierają podstawowe wytyczne. W celu przedstawienia pełnej specyfikacji dla danego obiektu zalecane jest dokonanie oceny i projektu przez uprawnionego inżyniera lub rzeczoznawcę.

Wytyczne dotyczące wiercenia otworów
W przypadku stosowania kotew korekcyjnych bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich technik wiercenia w celu uniknięcia odpryskiwania cząstek warstwy zewnętrznej w momencie dochodzenia do pustki między warstwami. Zanotowano przypadki odłamania nawet 80 mm cegły, a pozostała nieuszkodzona część była niewystarczająca do suchego osadzenia kotwy lub do zastosowania kotew wklejanych. Gdzie to tylko możliwe należy używać wiertarek rotacyjnych ( bez udaru) z trzy-szczękowym mocowaniem wierteł. Stosowanie tego typu wiertarek może nieznacznie spowolnić prace ale prawdopodobieństwo zniszczenia muru będzie znacznie zmniejszone. Szczególnie w przypadku stosowania kotew suchych typu DryFix , w celu zapewnienia precyzyjnego wykonania otworu pilotowego o odpowiedniej średnicy na całej długości otworu, wiertarka rotacyjna powinna być używana jako standard.
W przypadku używania wiertarek udarowych ( typ SDS), należy dążyć do używania jak najlżejszych i najmniejszych urządzeń. Niedopuszczalne jest by operator urządzenia naciskał na nie w celu przyspieszenia wykonywania otworów, bo prowadzi to do zmniejszenia efektywności działania wiertarki i powiększa ryzyko zniszczenia fragmentów muru. W miejscach gdzie niewskazane jest wiercenie w cegle należy rozważać zastosowanie kotew w spoinach wspornych. Takie rozwiązanie może być satysfakcjonujące w przypadku zapraw w dobrym stanie i odpowiedniej wytrzymałości. Wiercenie pod kątem stosowane jest jedynie w szczególnych przypadkach.

Badania i rozstaw
Przed podaniem specyfikacji dla danego obiektu, częścią oględzin budynku powinno być rutynowe przeprowadzenie badań. Przynajmniej jedna, a najlepiej dwie kotwy należy zamontować w każdej elewacji na różnych poziomach w celu określenia minimalnej siły wyrywającej dla warstwy zewnętrznej i wewnętrznej. Minimalne wartości obciążeń powinny zostać użyte jako podstawa do określenia gęstości rozmieszczenia kotew. Dla niewielkich obiektów wskazane jest przetestowanie 10 kotew, w przypadku dużych obiektów około 5 % wszystkich kotew powinno zostać poddanych badaniom. W większości zastosowań ( budynki poniżej 30 m wysokości na terenach o maksymalnej prędkości wiatru mniejszej niż 46 m/s) siła wyrywająca powinna wynosić minimum 1 kN dla rozstawu 2,5 kotwy na 1m2 ( 900 mm x 450 mm naprzemiennie) Te zasady nie dotyczą otynkowanych murów i podłoży o grubości mniejszej niż 100 mm.

Niezależne badania i Aprobaty
Kotwy korekcyjne firmy HELIFIX były i nieustannie są badane w połączeniu z różnorodnymi materiałami. Program badań jest stale rozszerzany i był dotychczas prowadzony miedzy innymi przez: Katedrę Konstrukcji Budowlanych Uniwersytetu Oxford Brooks, Katedrę Konstrukcji Budowlanych Uniwersytetu Middlesex, Budowlaną Placówkę Badawczą BRE.

Tabela 1 – Dobór kotew
Zalecenia dotyczące optymalnego i ekonomicznego doboru kotew. Informacje podane w tabela nr powinny być używane jedynie jako wskazówka. Szczegółowa specyfikacja powinna zostać przygotowane przez uprawnionego inżyniera lub rzeczoznawcę przeszkolonego przez firmę HELIFIX.
Tabela 2 – Wymiary kotew Dostępne długości kotew: 155, 170, 180, 195, 205, 220, 245, 270, 295, 325 i 350 – większe długości ze skokiem 25mm. Informacje podane w tabela nr 2 powinny być używane jedynie jako wskazówka. Szczegółowa specyfikacja powinna zostać przygotowane przez uprawnionego inżyniera lub rzeczoznawcę przeszkolonego przez firmę HELIFIX.
Tabela 3 – Głębokość zakotwienia dla różnych materiałów Informacje podane w tabela nr 3 powinny być używane jedynie jako wskazówka. Szczegółowa specyfikacja powinna zostać przygotowane przez uprawnionego inżyniera lub rzeczoznawcę przeszkolonego przez firmę HELIFIX.