Kontakt:
Danuta Muławska
telefon: 032 388 99 44
kom.: 601 548 298
dylatacje@budosprzet.pl
BUDOSPRZĘT Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 105c
41-902 Bytom
www.budosprzet.pl
KRS: 0000166845
NIP: PL-6270013470
REGON: 271179405