Pręt HELIBAR

1. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

1.1.1. Właściwości mechaniczne materiału

Pręty HELIBAR i kotwy śrubowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o następujących właściwościach mechanicznych:

- umowna granica plastyczności

Re0,2 220 MPa

- wytrzymałość na rozciąganie

Rm 510 MPa

- wydłużenie względne

A5 45 %

1.1.2. Kształt i wymiary.

Kształt, wymiary oraz dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać danym przedstawionym na rys. 1. oraz w tablicy 1.


Rys.1. Wygląd pręta lub kotwy

Tablica 1

Średnica pręta [mm]

Długość skrętu

a [mm]

Obwód pręta [mm]

Przekrój [mm²]

1

2

3

4

Ø 4,5 0,2

25 1
29
1

20 ÷ 35

6,5

Ø 6 0,2

25 1
29
1

25 ÷ 29

7,1

Ø 8 0,2

38 1
39
1

38 ÷ 40

8,8

Ø 10 0,2

45 1

45 ÷ 50

14,8

Maksymalna długość prętów HELIBAR wynosi 14 ± 0,02 m, a kotew śrubowych 1 ± 0,02 m. Inne długości prętów powinny być uzgodnione miedzy producentem i odbiorcą.

1.1.3. Masa 1 m pręta (kotwy).

HELIFIX wynoszą:
- pręt lub kotwa o średnicy 4,5 mm - 59 g/m,
- pręt lub kotwa o średnicy 6,0 mm - 71g/m,
- pręt lub kotwa o średnicy 8,0 mm - 83 g/m,
- pręt lub kotwa o średnicy 10,0 mm - 125 g/m.
Masa 1 m pręta (kotwy) nie powinna różnić się od wartości nominalnej o więcej niż 5%.