Kotwy stosowane na sucho


Zastosowanie

- Wymiana łączników w ścianach
- Zabezpieczanie wielowarstwowych murów
- Łączenie delikatnych detali architektonicznych.


Właściwości

- Kotwa nie wywołująca dodatkowych naprężeń w konstrukcji.
- Nie wymaga wykonywania większych rozwiertów ani stosowania zapraw lub żywic.
- Jednoczęściowy element o niewielkiej średnicy wykonany ze stali klasy 316 (BS)
- Bardzo szybki i łatwy w montażu.
- Efektywny w cegle, betonie, twardej zaprawie, betonie komórkowym i drewnie.
- Stosowany w murach pełnych, warstwowych i materiałach drążonych.
- Montaż możliwy niezależnie od środowiska, temperatury i warunków pogodowych.


Zalety

- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie.
- Sprężystość umożliwiająca przejęcie normalnych ruchów budynku.
- Możliwość instalacji poprzez warstwę izolacyjną bez wpływu na jej właściwości docieplające.
- Niewidoczne miejsca naprawy.
- Minimalna niedogodność dla mieszkańców czy użytkowników obiektu.


Środek wiążący

Nie stosowany